"Veldt" - SS, 18kt gold, Uvarovite Garnet drusy, raw diamond

$1,295

| /

"Veldt" - SS, 18kt gold, Uvarovite Garnet drusy, raw diamond